„Nincs annál nagyobb kihívás, mint amikor arra kapunk lehetőséget, hogy a jövő generációja számára adhatunk át olyan értékeket, mellyel egy humánusabb társadalmat építhetünk fel”

IKSZ logó

 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai tanulók 50 órás iskolai közösségi szolgálatot kötelesek végezni valamely, az iskolával jogviszonyt létesített intézményben. Egyesületünk szintén részt vesz a programban.

 

A Szent László Király Lovas Egyesület közhasznú szervezet lévén alapítása óta elkötelezett szerepet vállal az egyén és a társadalom, az ember és a természet helyes kapcsolatának kialakításában. Kiemelten fontosnak tartjuk a másokért való felelősségvállalás, a kölcsönös tisztelet és segítés, a környezettudatos magatartás és a szociális érzékenység fontosságát, ezen értékek kialakítását a különböző generációkban a kisgyermekkortól kezdődően. Egyesületünk egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, rehabilitációs, oktató tevékenységeket folytat. A lovaglás ill. a lovakkal való fizikai és lelki kapcsolattartás révén nem csak az ember fizikai, egészségügyi állapota javítható, hatással van teljes látásmódjára, önmagához, másokhoz és a természethez való viszonyára.

A Szent László Király Lovas Egyesület keretein belül régóta dolgoznak önkéntesek, segítik szervezetünket a kitűzött célok, vállalt feladatok megvalósításban. Az önkéntes munka során szerzett tapasztalatokat is fel tudjuk használni az Iskolai Közösségi Szolgálat területén, természetesen a szolgálatra igazítva azokat.

A közösségi szolgálat keretei között, a diákok érdeklődésétől függően

 1. a) az egészségügyi,
 2. b) a szociális és jótékonysági,
 3. c) az oktatási,
 4. d) a kulturális és közösségi,
 5. e) a környezet- és természetvédelemi,
 6. f) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység egyesületünknél.

A jelentkező tanulók képzettségüknek, tudásuknak és irányultságuknak megfelelően az alábbi területeken tudnak segíteni a lovardai feladatokban:

 • részvétel lóápolásban, a lovak körüli munkák elvégzésében, a karámok és bokszok tisztántartásában
 • közreműködés a lovarda területén levő majorság állatainak ellátásában
 • a majorság növényeinek gondozásában
 • bekapcsolódás a lovas táborok és egyéb foglalkozások idején a kisgyermekekkel való kapcsolattartásba, programszervezésbe, játékokban való részvételbe, beszélgetésekbe, dekorálásba, kézműves foglalkozásokba
 • közreműködés értelmi fogyatékosok foglalkoztatásában (lovaglás, növények, állatok körüli tevékenységek, körletrendezés, fejlesztő-, rehabilitációs munka)
 • lovas rendezvényeken való közreműködés
 • gyakorlott lovasok bekapcsolódhatnak lovagoltatásba, kisgyermekek lovas sétáltatásába, gyógylovagoltatásba

 

Szent László Király Lovas Egyesület

székhely cím:                         2014 Csobánka, Margitliget 1.

képviselő:                               dr. Matolcsy Károly, elnök

Iskolai Közösségi Szolgálat

kapcsolattartó:                      Oberkersch Orsolya

tel:                                           0036-30-380-3430

e-mail:                                    info@csobankailovarda.hu

mentor:                                  Obermayer Ferenc

tel:                                           0036-20-942-2126

e-mail:                                    info@csobankailovarda.hu

szolgálat helyszíne:              Csobánkai lovarda – 2014 Csobánka, Margitliget 1.

 

Várjuk azon diákok, ill. iskolák jelentkezését, akik szeretnék nálunk végezni az iskolai közösségi szolgálatot!

A jogviszony létesítéséhez egy megállapodás megkötése szükséges az Egyesület, mint fogadó intézmény és a tanuló iskolája között. Ennek mintapéldánya itt letölthető: Együttműködési megállapodás – minta